Dịch vụ này sẽ sử dụng microphone của bạn.
Nhấn giữ nút đỏ
và đọc tên bài hát
Đợi tí...
để mở micro
OK, bạn đọc đi
search "{{#query}}"
Hổng nghe gì hết, xin xem lại micro.